Liên Hệ

30-05-2016

Khách sạn Việt Hưng 1

Địa chỉ : 52 Trung Đoàn 17 Ngũ Hiệp Thanh Trì Hà Nội

Điện thoại : 0243.686.5568- 04.3.6865569 – DĐ: 0912.129.228 - 096.284.7373

Email: viethungco206@gmail.com & Website: http://khachsanviethung.com

 

Khách sạn Việt Hưng 2

Địa chỉ : Lô G4 khu đấu giá đất Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại : 0243.686.5568 – DĐ: 0912.129.228 - 096.284.7373

Email: viethungco206@gmail.com & Website: http://khachsanviethung.com

Chia sẻ tin: